Showing 1–12 of 28 results

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-60 จำนวน 2 ตัว

– กำลังขับรวม 150 วัตต์

– 1ไส้ 2ยูนิต

– ปาก+ไส้+ฝาปิด เป็นอลูมิเนียม

– ขาตัวยู

4,300.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-85 D จำนวน 2 ตัว

– กำลังขับรวม 200 วัตต์

– 1ไส้ 2ยูนิต

– ปาก+ไส้+ฝาปิด เป็นอลูมิเนียม

– ขาตัวยู

4,930.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว

– 1ไส้ 2ยูนิต

– ปาก+ไส้+ฝาปิด เป็นอลูมิเนียม

– ขาตัวยู

3,450.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 18 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-60 จำนวน 4 ตัว

– ใส่ลายน์ลูก 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว

– กำลังขับรวม 300 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก เป็นอลูมิเนียม / ไส้+ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

5,980.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 18 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-60 จำนวน 4 ตัว

– กำลังขับรวม 300 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก เป็นอลูมิเนียม / ไส้+ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

5,400.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 18 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-85 D จำนวน 4 ตัว

– ใส่ลายน์ลูก 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว

– กำลังขับรวม 400 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก เป็นอลูมิเนียม / ไส้+ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

7,240.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 18 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-85 D จำนวน 4 ตัว

– กำลังขับรวม 400 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก เป็นอลูมิเนียม / ไส้+ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

6,660.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 18 นิ้ว

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก เป็นอลูมิเนียม / ไส้+ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

3,700.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 19 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-60 จำนวน 4 ตัว

– ใส่ลายน์ลูก 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว

– กำลังขับรวม 300 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก/ไส้/ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

5,830.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 19 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-60 จำนวน 4 ตัว

– กำลังขับรวม 300 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก/ไส้/ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

5,250.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 19 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-85D จำนวน 4 ตัว

– ใส่ลายน์ลูก 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว

– กำลังขับรวม 400 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก/ไส้/ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

7,090.00 ฿

คุณสมบัติ

– ปากฮอร์น ขนาด 19 นิ้ว

– ใส่ยูนิต TS-85D จำนวน 4 ตัว

– กำลังขับรวม 400 วัตต์

– 1ไส้ 4ยูนิต

– ปาก/ไส้/ฝาปิด เป็นพลาสติกABS

– ขาโครงเหล็ก

6,510.00 ฿