แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

คุณสมบัติ

– มี ไมค์ครอบศีรษะ 2อัน และ ไมค์หนีบเสื้อ 2อัน

– สามารถใช้พร้อมกันได้ 2 ชุด (4 ความถี่)

– สามารถย้ายเสาอากาศมา ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง ได้

– มีกล่องอลูมิเนียมในชุด สำหรับเก็บอุปกรณ์

– ตัวเครื่องส่ง ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

– สามารถใช้งานได้ไกล 60-100 เมตร

– บรรจุ 4 ชุด/กล่อง

– ได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว

3,900.00 ฿

คุณสมบัติ

– สามารถใช้พร้อมกันได้ 2 ชุด (4 ความถี่)

– สามารถย้ายเสาอากาศมา ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง ได้

– มีกล่องอลูมิเนียมในชุด สำหรับเก็บอุปกรณ์

– ตัวเครื่องส่ง ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

– สามารถใช้งานได้ไกล 60-100 เมตร

– บรรจุ 4 ชุด/กล่อง

– ได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว

3,600.00 ฿

คุณสมบัติ

– มี ไมค์ครอบศีรษะ 2อัน และ ไมค์หนีบเสื้อ 2อัน

– สามารถใช้พร้อมกันได้ 5 ชุด (10 ความถี่)

– ตัวเครื่องส่ง ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

– สามารถใช้งานได้ไกล 40 เมตร

– บรรจุ 10 ชุด/กล่อง

– ได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว

1,700.00 ฿

คุณสมบัติ

– สามารถใช้พร้อมกันได้ 5 ชุด (10 ความถี่)

– ตัวเครื่องส่ง ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

– สามารถใช้งานได้ไกล 40 เมตร

– บรรจุ 10 ชุด/กล่อง

– ได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว

1,400.00 ฿