PROFEX # UB-777 HAND HELD >> ไมโครโฟนไร้สาย UHF ด้ามถือคู่

4,100.00 ฿

คุณสมบัติ

– สามารถใช้พร้อมกันได้ 2 ชุด (4 ความถี่)

– สามารถย้ายเสาอากาศมา ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง ได้

– มีกล่องอลูมิเนียมในชุด สำหรับเก็บอุปกรณ์

– ตัวเครื่องส่ง ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

– สามารถใช้งานได้ไกล 60-100 เมตร

– บรรจุ 4 ชุด/กล่อง

– ได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว

รหัสสินค้า: T0006-1-2-2-1-1-2 หมวดหมู่: , , ,